Parhaat kirjat turvallisesti netistä

Laaja valikoima uutuuskirjoja ja kirjaklassikoita.

Etusivu Menu

Seppo Villa

Yritysoikeus

Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä.

Panu Luukka

Yrityskulttuuri on kuningas

Kaikki alkaa yrityskulttuurista. Oikeanlainen yrityskulttuuri rakennetaan jokaisen yrityksen omista lähtökohdista; sitä ei voi kopioida.

Harri Hietala

Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas

Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas sisältää asiakirjamalleja kaikilta käytännön yritystoiminnan alueilta.

Mikko Nyyssölä

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Teos antaa kokonaiskuvan yksityisyyden suojaa koskevien säännösten sisällöstä ja niiden soveltamisesta.


Yhdenvertaisuuslaki kommentein

Tuomioistuimet, viranomaiset ja yksityiset toimijat joutuvat yhä useammin ottamaan kantaa yhdenvertaisuuslain synnyttämiin monitahoisiin tulkintakysymyksiin.

Harri Hietala

Vuosilomalaki käytännössä

Vuosilomalaki on tärkeimpiä työelämälakeja ja koskettaa kaikkia työelämässä mukana olevia.

Mikko Nyyssölä

Vuosilomalaki

Teos on perusteellinen ja ajantasainen kokonaisesitys vuosilomalaista ja sen tulkintaan vaikuttavasta kotimaisesta ja eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä.

Lasse Mitronen

Voittajan strategia

Liian monet yritykset keskittyvät edelleen lyhytjänteiseen tuloksen parantamiseen uudistumisen sijaan.


Jenna Laurikkala

Virkasalaisuusrikokset

Virkasalaisuusrikokset on rikosoikeudellinen väitöskirja rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaisista virkasalaisuusrikoksen tunnusmerkistöistä.

Katja Perätalo

Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka

Teoksessa sovelletaan rakennusurakan osapuolten keskinäisiin vastuusuhteisiin vahingonkorvausoikeudelliseen systematiikkaan hankalasti sijoittuvia oikeussääntöjä.

Jarkko Sihvonen

Väärinkäytökset yrityksissä

Väärinkäytökset yrityksissä sisältää nykyaikaisen yleisesityksen väärinkäytösten ennalta estämiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen.

Harri Hietala

Uusi työaikalaki käytännössä

Uusi työaikalaki tuo merkittäviä muutoksia työaikasääntelyyn.


Hannele Tolonen

Uudistunut lapsenhuoltolaki

Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (lapsenhuoltolaki 361/1983) on tehty laaja uudistus, joka tuli voimaan 1.

Harri Hietala

Työsuojeluvastuuopas

Tapaturmat tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille.

Seppo Koskinen

Työsuhteen päättäminen

Kirja on perusteellinen esitys työsuhteen päättämisen juridiikasta.

Timo Kivi-Koskinen

Työsuhdekeksinnöt

Keksintöjä tehdään usein työ-, virka- tai palvelusuhteessa mutta myös ns.


Harri Hietala

Työsopimuslaki käytännössä

Työsopimuslaki käytännössä on selkeä esitys työsopimuslaista.

Harri Hietala

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa

Erilaisten työsuhteiden määrä ja niitä koskeva sääntely lisääntyy.

Harri Hietala

Työaika työaikajärjestelyt ja sopimusmallit

Uusi työaikalaki sisältää useita työajan sopimismahdollisuuksia, esim.

Jorma Saloheimo

Työ- ja virkaehtosopimusoikeus

Teos on työ- ja virkaehtosopimusoikeuden yleisesitys.